Hür Haber Gazetesi

Hür Haber Gazetesi

Düzce Hür Haber Gazetesi  Hürkerim KÜÇÜKUSTA  tarafından 23/01/2018 Yılında büyük emeklerle kurulmuş  nitelikli bir yayın kuruluşudur. İlerleyen süreçlerde  gazete profesyonel bir yapıya dönüşme gayesiyle Hürkerim KÜÇÜKUSTA'nın enerjisi ve vizyonuyla  Lion'SS CAR Otomotiv Tic. Ltd.Şti  çatısı altında birleşmiştir.

Bu yapılanma sonucunda gazete şirket bünyesinde yayın hayatına devam edecektir.

Yayıncılık hayatımızda asla taviz vermeyeceğimiz temel ilkelerimiz şunlardır ; 

Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak, Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak, Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek, Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek, Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak, Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak, Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak, Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek, Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek, Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek, Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak, Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak, İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek, Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek, Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak, Yukarıda önemle saymış olduğumuz BASIN YAYIN MESLEK İLKELERİNE VE PRENSİPLERİNE  tavizssiz bir şekilde uyacağımızı taahhüt eder , SİZ DEĞERLİ OKUYUCU ve TAKİPÇİLERİMİZE öncelikle SAĞLIK  akabinde HUZUR ve YÜKSEK BAŞARILAR dileriz. 

duzcehurhaber.com

1 2